کرم ضد چروک مگنی فیسنس لیراک


ویژگی کرم ضد چروک روز و شب مگنی فیسنس لیراک:
ضد چروک | سفت کننده
کشور تولید کننده : فرانسه
پوست خشک | پوست خیلی خشک | پوست نرمال