کراتین مو لونیکس

کراتینه مو لونیکس (Lunix)


ویژگی کراتین مو لونیکس:
90 درصد صافی
80 درصد احیا
بدون بو , گاز و قرنطینه
کاملا ارگانیک
دو فاز
دارای بارکد معتبر