کرم-دور-چشم-ژاک-آندرل

کرم دور چشم گیاهی ژاک آندرل


ویژگی کرم دور چشم ژاک آندرل:
کاهش تیرگی (کبودی) پوست و حلقه های ناحیۀ دور چشم با وجود کافئین
رفع چین و چروک و خطوط ریز دور چشم با وجود پروتئین هیدرولیز شده گیاه لوپین
کاهش و کنترل مؤثر پف و ورم کردگی دور چشم با وجود عصاره تخم ینجه
افزایش تغذیه و خون رسانی به پوست با وجود عصاره گیاه جینلوبیلوبا