کراتینه مو کراپلکس

ویژگی کراتینه مو کراپلکس:
90 درصد احیا
50 درصد صافی
احیا کننده قوی موهای آسیب دیده
مناسب برای موهای سوخته و کشسان
ماندگاری چهار تا شش ماه
بدون قرنطینه
با طرز استفاده دقیق