پک ضد جوش mnd

پک ضد جوش صورت Mnd


ویژگی پک ضد جوش mnd:
رفع و جلوگیری از ایجاد جوش‌های چرکی
رفع و جلوگیری از ایجاد جوش‌های سرسیاه
رفع و جلوگیری از ایجاد جوش‌های سرسفید