1-نحوه ارسال در تهران :

فقط از طریق پست پیشتاز هزینه ارسال برای بسته های زیر یک کیلو 5000 هزار تومان و برای بسته های بالای یک کیلوگرم 10 هزار تومان می باشد.

 

2-نحوه ارسال به کرج :

از طریق پیک، برای هماهنگی بهتر همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

 

3-نحوه ارسال به شهرستان ها :

کالا با پست سفارشی به شهرستان ارسال می شود و بسته 3 تا 5 روز کاری بعد از زمان انتخابی شما به دستتان می رسد. بنابراین زمان انتخابی شما برای ارسال، زمانی است که بسته شما در بیوتی اسکین آماده ارسال شده و به پست تحویل داده می شود. بسته 3 تا 5 روز کاری بعد از آن به دست شما خواهد رسید. هزینه ارسال به شهرستان برای بسته های زیر یک کیلو 5000 هزار تومان و برای بسته های بالای یک کیلوگرم 10 هزار تومان می باشد.